Lue lisää...

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa valmentautujan elämänhallintaa, vahvistaa toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta tapahtuu työvalmentajan ohjauksessa Sykkeen eri pajoilla: IT-paja, entisöinti- ja pintakäsittelypaja, hoivapaja, kiinteistönhuoltopaja, kotitalouspaja, mediapaja, metallipaja ja puupaja.

Lue lisää...
Lue lisää...

Yksilövalmennuksella edistetään valmentautujan arjen taitoja sekä etsitään suuntaa kohti koulutusta tai työelämää. Tavoitteena on auttaa valmentautujaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmentautuja on aktiivisesti itse tekemässä päätöksiä ja valintoja, jotka tähtäävät hänen suunnitelmiensa toteutumiseen.

Lue lisää...
Lue lisää...

Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää yhdessä valmentautujan kanssa koulutus- ja työpolkuja kohti työmarkkinoita. Työhönvalmennusjakson aikana pyritään vahvistamaan valmentautujan itsetuntemusta sekä kehittämään valmentautujan työelämätaitoja ja työnhakutaitoja.

Lue lisää...